zushonos2011-09-26

今日も雨でした。

シュテュンプケ氏の鼻行類―分析と試論 (Documenta Historiae Naturalium)

シュテュンプケ氏の鼻行類―分析と試論 (Documenta Historiae Naturalium)

奇怪動物百科 (Documenta Historiae Naturalium)

奇怪動物百科 (Documenta Historiae Naturalium)

借りてきたのです。